Önkormányzati rendeletek

 

Nemzeti Jogszabálytár

 

A Nemzeti Jogszabálytár egy web alapú szolgáltatás, amely jogszabályban meghatározott körben ingyenesen hozzáférhető jogszabálytár szolgáltatást biztosít számítógépen és mobiltelefonon. 

 

 

6/2022 rendelet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak változása
10/2021 rendelet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
(egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi építési szabályzat – 2020. november 1-től hatályos

Közművelődési rendelet

Vagyonrendelet módosítás

 

Vagyonrendelet egységes szerkezetben

 

Közterület használati rendelet módosítása 2020

 

Költségvetési rendelet 2020

 

Településképi rendelet 2017

 

Települési Arculati Kézikönyv 2017

 

Anyakönyvi rendelet (házasságkötés létesítése) 2017

 

Szerződés a szenyvíz begyűjtésre

 

Rendelet az állattartás szabályairól

 

Szerződés a gyepmesteri és állatmentési tevékenységre

 

Tűzgyújtási rendelet

 

Szociális rendelet 

 

Helyi építési szabályzat

 

Helyi építési szabályzat módosítás

 

Közterület használati rendelet

 

Közösségi helység bérleti díj

 

Bakonykúti névhasználat

 

 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas