Tizenkét év tizenkét ember Bakonykutiért

Jelképes, de az itt élő emberek számára mégis fontos dolgokkal kezdtünk munkához a 12 évvel ezelőtti önkormányzati választások után. Célkitűzéseink közül az elsők között valósítottuk meg azt, hogy a német kisebbségi önkormányzattal közösen emlékművet állítottunk a II. világháborút követően Bakonykútiból kitelepített családok emlékére. Majd megalkottuk Bakonykúti jelképeit, így az ezredfordulóra lett címerünk és zászlónk is.

Ezt követően jöttek a dolgos hétköznapok:

Folyamatosan gondoskodtunk a település belterületének rendezettségéről, parkosításáról. Ennek keretében:

-          eltávolítottuk a műkő virágládákat, helyettük a település hangulatába illeszkedő fa utcabútorokat (virágládákat, padokat, asztalokat, utcanév táblákat) helyeztünk el a közterületen

-          megszüntettük a Szabadság utca végén lévő gödröt, amelyet a lakosság   szemétlerakóként használt, a helyén parkot alakítottunk ki

-          a lakosság aktív közreműködésével folyamatosan bővítettük a köztéri faszobrainkat

-          a településünk egykori közkútja helyén díszkutat létesítettünk

-          folyamatosan gondoskodtunk fák, cserjék telepítéséről, a közterületek gondozásáról, virágosításáról

A településünk rendezettségéért végzett munkánkat a különböző, országos és megyei versenyeken több alkalommal is kiemelkedő elismerésekkel díjazták.

A konténeres szilárd hulladékgyűjtésről áttértünk a kiskukás gyűjtésre, így a korábbi kettő hetente történő szállítás helyett heti rendszerességgel szállítanak, és nem csúfítják településünket a közterületre kihelyezett gyűjtőkonténerek. Létesítettünk továbbá egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet is.

Sikeres pályázatok eredményeként több lépcsőben átalakítottuk, bővítettük és felújítottuk a polgármesteri hivatalt, beleértve az orvosi rendelőt is.

A ravatalozóban elvégeztük mindazon átalakításokat és fejlesztéseket (vizesblokk kialakítása, fagyasztó), amelyek szükségesek ahhoz, hogy helyben továbbra is lehessen temetkezni. Mindezzel együtt a temetőben is biztosított lett az elektromos áramellátás, így a közvilágítás itt is megoldódott.

A honvédség által Várpalota irányába megépített aszfaltút, Bakonykútiból kivezető 1 km-es szakasza, kedvező feltételekkel az önkormányzatunk tulajdonába került.

A Bakonykúti-Guttamási út mentén a jelenlegi hófogó fasor folytatásaként egészen Guttamásiig telepítésre került egy új hófogó fasor, amely a téli időszakban már egyre jobban biztosítja a hófúvás elleni védelmet.

Az önkormányzat megvásárolta az Ady és Forrás utcákban lévő, magántulajdonú területet és ott építési telkeket alakított ki. A szükséges fejlesztések elvégzése után az önkormányzat a telkeket értékesítette, így nemcsak jelentős bevételre tett szert, de a lakosság száma is nőtt, amely a településünk önálló működőképessége megőrzése szempontjából rendkívül fontos.       

Pályázati támogatás segítségével megteremtettük a szélessávú internet csatlakozási lehetőséget, amely a jelenlegi előfizetők mellett még további mintegy 25 előfizetővel történő bővítésre ad lehetőséget.

Az önkormányzat alapított egy közhasznú alapítványt, amely jelenleg már az egyéb adományok mellett a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását is jogosult fogadni, így pénzügyi forrás teremtődik a különböző lakossági kezdeményezések támogatására. Ez nyújtott fedezetet többek között a faszobrok egy részének elkészítéséhez is.

A településünk számára előnyös konstrukció keretében korszerűsítettük a közvilágítást, ennek eredményeként utcáinkon energiatakarékos fényforrások biztosítják a világítást. 

A TEUT pályázat keretében 50%-os támogatás igénybe vételével elkészítettük a Gagarin utcában a szilárd burkolatú utat és ehhez kapcsolódva a vízelvezetést. Hasonló pályázati forrás elnyerésével sikerült az elmúlt évben az Ady Endre és a Forrás utcák szilárd burkolatú útjait is elkészíteni.

Az önkormányzat 2008-ban, a lakosság véleményének falugyűlésen történő kikérését követően, megvásárolta a bolt és a kocsma épületét. Ennek köszönhető, hogy ha ugyan megszakításokkal is, de jelenleg van bérlője és üzemel a bolt és a kocsma is. A saját bolt mellett az önkormányzat a mozgóboltok szolgáltatásinak bevonásával is igyekezett a lakosság ellátásának színvonalát javítani.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében benyújtott pályázatunk eredményeként 100 %-os támogatást nyertünk el Európai Uniós forrásból a játszóterünk felújítására és szabványosítására, amely a nyár elejére elkészült. A régi, nem szabványos játékokat az önkormányzat értékesítette, a befolyt összeget a játszótér melletti önkormányzati épületek szebbé tételére, állagmegóvására fordította.

Bakonykútiban korábban nem szervezett közösségi rendezvényeknek teremtettünk hagyományt. Így már több éve rendszeresen megrendezzük az egykori búcsú hangulatát felidéző falunapot, tavasszal a főzőversennyel egybekötött családi napot, valamint karácsony előtt a nyugdíjasok köszöntését.

Az önkormányzat 2008-ban kistérséget és körjegyzőséget váltott. A székesfehérvári kistérség és az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti körjegyzőség minden tekintetben magasabb szintű szolgáltatást tud nyújtani a lakosság számára a korábbiakhoz képest és mindez jobb tömegközlekedési lehetőségekkel érhető el.

A kistérség váltás teremtett lehetőséget arra is, hogy Bakonykútiban minden rászoruló idős ember számára elérhető a jelzőrendszeres segítségnyújtás és a házi gondozás egyaránt.

Úgy gondolom, hogy egy alig száz fős településnek nem kevés az elért eredmény, pedig csak a legfontosabbakat soroltam fel. Mindezt úgy értük el, hogy a községünk pénzügyi stabilitása mindig biztosított volt, kivétel nélkül minden évet pénzmaradvánnyal zártunk. Így lesz ez ebben az évben is.

Nagy tisztelettel köszönöm meg a választópolgárok bizalmát és mindenkinek a segítségét, akik ebben a nem csekély munkában támogattak. Külön név szerint meg kell említeni az elmúlt tizenkét év tizenegy önkormányzati képviselőjét, akik soha tiszteletdíjat fel nem vettek, de szabadidejüket feláldozva segítettek céljaink megvalósításában, abban, hogy Bakonykútiról megyeszerte csak az elismerés hangján szóljanak. Köszönöm Szalczer Jánosnak, aki élete utolsó napjáig képviselőként szolgálta településünket, köszönöm továbbá az egykori és az őt követő képviselő társainak: Ács Zoltánnak, Andrásy Ferencné Ilonkának, Baltavári Tibornak, Bódis Gyulának, Deák Dezsőnek, Ligeti Károlynak, Kaufman Jenőné Marikának, Meiszter Attiláné Erzsikének,  Szaller Istvánnak és Varga Anitának.

A megválasztott új polgármester és képviselő testület munkájához kívánok sok sikert!

        Tisztelettel: 
                        Marics Józsefné
                        polgármester 1998 és 2010 között

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas