Tisztelt Lakosság!
 
A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is többszörös kedvezményes árú gázmennyiséget biztosít, amelyek nem társasházakban vagy lakásszövetkezetekben vannak.
A Korm. rendelet bevezette a családi fogyasztói közösségek fogalmát. Ezt akkor lehet alkalmazni, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több, de legfeljebb négy – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti – lakás rendeltetési egység található.
A jegyző kérelemre a lakás rendeltetési egységek számáról hatósági bizonyítványt állít ki ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A kérelmezőnek büntetőjogi felelősséget kell vállalni azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. A hatósági bizonyítvány kiállításakor a ténylegesen kialakult állapot kerül figyelembevételre. Az igazolás csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez használható fel.
A Korm. rendelet szerint, amennyiben az utólagos ellenőrzés hibás adatszolgáltatást – azaz jogosulatlan vételezést tár fel –, a felhasználónak a különbözetet a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell visszafizetni.
A hatósági bizonyítvány iránti kérelem az alábbi linken tölthető le, és kitöltve személyesen vagy postai úton nyújtható be az alábbi címen: Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
Telefon: + 36 22 441-010, +36 20 485 4094, 
E-mail: jegyzo@iszkaszentgyorgy.hu, igazgatas@iszkaszentgyorgy.hu 

Kovács Edit
    jegyző

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas