Lakossági barnakőszén igények előzetes felmérése

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Kérjük, a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) jelentsék be önkormányzatunknál!

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Kérjük a lakosság együttműködését és az alábbi adatlap kitöltését 2022.09.29. csütörtök 12 óráig, vagy jelezzék előzetes igényüket személyesen, írásban az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban. (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1., e-mail: igazgatas@iszkaszentgyorgy.hu, telefon: 22 441-010.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Egyelőre sem a várhatóan igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nem tudnak tájékoztatást adni a hivatalok.

Iszkaszentgyörgy, 2022. szeptember 21.


Kovács Edit

jegyző
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas